Dnes oslavuje meniny Kristián zajtra Vendelín       Štvrtok, 19. október 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

 


 


Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

 

 

 

 

 

 

  ÚS TMK č. 03/2017

 

TMK  ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ  SFZ a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje v mesiacoch november  – december  2017  školenie trénerov UEFA  C licencie a Seminár k predlženiu licencie.

Žiadatelia musia odoslať záväznú „Prihlášku na školenie“  (Seminár k predĺženiu licencie na ObFZ Trenčín.

Za školenie  v trvaní  32 hodín teórie a 32 hod praxe  s udelením  UEFA C licencie a Osvedčenia o absolvovaní školenia je   poplatok    100,-  €.

Za  „Seminár pre predĺženie UEFA C licencie“ v trvaní 8 hodín. je poplatok  20 € ,  Ak majú niektorí tréneri neplatnú licenciu viac ako 2 roky  môžu absolvovať Seminár a ich žiadosť posúdi predseda TMK osobitne - (môže sa jednať o dvojnásobnom počte hodín – záverečnou prácou a zvýšením poplatku na dvojnásobok).

Pripomíname, že bez získania UEFA C   licencie, alebo neplatnej licencie, nemôže byť tréner zaradený na školenie   trénera  UEFA  B  licencie.

Upozorňujeme na platnosť odporúčania  VV  ObFZ  Trenčín v RS 2017/2018 o povinnosti mať  kvalifikovaného trénera .

           Prihláška je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Tohto školenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí  nie sú v žiadnom  FK, alebo v súčasnosti nepracujú ako tréneri, prípadne sa chcú pripravovať na trénerskú kariéru.

Podmienky pre získanie UEFA C licencie: absolvovať 90% prednášok, odovzdanie seminárnych prác a úspešné vykonanie  záverečných skúšok.

Termín školenia : 18.11.-19.11.2017 od 08,00 do 18,00, 25.11.- 26.11.2017  od 08,00 do 18,00  a 2.12. – 3.12. 2017 od 13,00 do 17,00 prax. (bude spresnené podľa možností ŠH) Skúšky sú  9.12.2017  od 09,00 do 16,00 hod.

Termín Seminára k predĺženiu licencie 10.12.2017 od 08,30 do 18,30.

Miesto školenia ŠH  Trenčín. Prípadné zmeny sa tréneri dozvedia pri zahájení školenia.

Vyplnenú – potvrdenú prihlášku zasielajte na ObFZ Trenčín – alebo   mail: info@obfztrencin.sk. Prípadné informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš  Vaňo tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970, sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883 a  predseda TMK  ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik 0905 496 372.

                                       

Predseda TMK  ObFZ Trenčín

Tibor Grofik

 

  Dôležité oznámenie

Na ľavej lište  v zložke Rozpis súťaží 2017-2018 je platná textová časť Rozpisu súťaži 2017-2018

 


 

  

 

  

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ