Dnes oslavuje meniny Sláva, Slávka zajtra Judita       Pondelok, 18. december 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 1 človek
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

 


 


Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

 

 

 

 

 

 

 
  Volebná konferencia 2018
Oznamujeme všetkým funkcionárom a klubom, že volebná konferencia ObFZ Trenčín sa bude konať dňa 7.1.2018 ( nedeľa ) o 9.00hod. v priestoroch Facility system hub v Trenčíne v priemyseľnom parku v Záblatí. Pozvánky spolu s delegačným lístkom budú zaslané na jednotlivé kluby v mesiaci december. Všetky potrebné dokumenty ku konferencii vrátane kandidačných listín sú zverejnené v sekcii Konferencia ObFZ 2018 ( vľavo hore ). Upozorňujeme, že kandidátne listiny s podpísaným súhlasom daných kandidátov, treba zaslať výlučne elektronicky na adresu info@obfztrencin.sk najneskôr do 29.12.2017 do 24.00hod.  
 

  Vyhlásenie Volebnej komisie ObFZ Trenčín

 

Volebná komisia ObFZ Trenčín, vyhlasuje voľby do orgánov ObFZ Trenčín volených na Volebnej Konferencii ObFZ Trenčín dňa 7. januára 2018  na volené funkcie:

a) predsedu ObFZ Trenčín

b) kontrolóra (predsedu Revíznej komisie ObFZ Trenčín)

c) predsedu Odvolacej komisie ObFZ Trenčín

d) predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín

e) členov Výkonného výboru ObFZ Trenčín

f) delegátov ObFZ Trenčín na Konferenciu ZsFZ.

Termín podania návrhov na volené funkcie, volené Volebnou konferenciou ObFZ Trenčín je do 29.12.2017 do 24:00 hod..

V Trenčíne dňa 11.12.2017.  Predseda Volebnej komisie Vladimír Vereš. Dôležitý oznam sekretariátu - aktualizované : 

Upozorňujeme a pripomíname všetkým klubom, ktoré ešte nečerpali finančné prostriedky z Eshopu SFZ, ktoré ste dostali formou kreditov na mládežnícke mužstvá za sezónu 2016/2017, že ich treba vyčerpať do 31.12.2017. V prípade nevyčerpania sa budú musieť tieto prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. 

Zoznam klubov ObFZ Trenčín, ktoré ešte zatiaľ nevyčepali ani jeden cent : 

OŠK Selec, Slovan Zamarovce, OFK Skalka nad Váhom, Vlára Kľučové, OFK Trenčianske Bohuslavice, FK Turani, SFK Nová Ves nad Váhom, FK Bradlan Brezová pod Bradlom. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov s prepojením Eshopu s ISSF kontom - kontaktujte sekretára ObFZ Tomáša Vaňa, ktorý v prípade potreby aj osobne navštevuje kluby a vykoná potrebné úkony, aby ste neprišli o možnosť vyčerpať tieto finančné prostriedky, Niektoré kluby majú kredity až v hodnote 1600euro, čo by bola obrovská škoda nevyčerpať a nevybaviť - či už technicky alebo materiálne svoje kluby. 

Kontakt na sekretára ObFZ : 0902 924 970, 0905 805 890. 

 

 

 

                                                                      Dôležité oznámenie

Na ľavej lište  v zložke Rozpis súťaží 2017-2018 je platná textová časť Rozpisu súťaži 2017-2018

 


 

  

 

  

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ