Dnes oslavuje meniny Jarolím zajtra Arnold       Piatok, 30. september 2016,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 16 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

                                                                                 

Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

  

 Dovolenka :

Oznam sekretariátu : V dňoch 3.-7.10.2016 bude sekretariát ObFZ Trenčín zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Sekretár ObFZ bude v súrnych prípadoch zastihnuteľný na tel. čísle : 0902 924 970 

 
     Pozvánka na výber žiakov ObFZ Trenčín rok nar. 2003 a ml. na štadióne TJ Bošáca  dňa 5.10.2016 ( streda) o 16,30 hod. na kvalifikačný halový turnaj v ŠH v Trnave.

 

ZDŽ Bošáca – Zemianske Podhradie:

1.      Hricko Lukáš

2.      Lobík Matej

3.      Malíček Alex

4.      Lobík Patrik

5.      Jakubík Peter

6.      Fabián Andrej

TJ Slovan Zamarovce :

7.   Igaz Jozef

8.   Antal Ján

ZDŽ Dubodiel Trenčianske Jastrabie :

9.  Malec Dávid

TJ Beckov:

10.  Vojta Adrián

TJ Moravské Lieskové:

11. Matejík Adrián

12. Konštiak Michal

13. Múčka Peter

14. Zámečník Milan 2004

15.  Pavlech Filip 2004

16.  Tomášik Daniel 2004

TJ Zavažan Kálnica :

17.  Pavlech Oliver 2004

18.  Dovina Dominik 2004 

19.  Tyzner Stanislav 2004

TJ Družstevník  Veľká Hradná:

20. Ježík Boris 2004

  TTS – Záblatie:

20.  Nebus Ondrej 2004

OŠK Trenč. Stankovce:

22.  Fraňo Adrián 2004

TJ Melčice – Ivanovce:

23.  Čaňo Pavol

24.  Škulavík Ján 2004

25.  Tomka Martin 2004

 TJ Častkovce :

26.  Surovčík Erik

27.  Ondrejka Dominik

OŠK Selec :

28. Dohňanský Šimon

TJ Skalka n. V. :

 29. Zeman Mário

Hráči si prinesú na výber tréningovú výstroj( kopačky, chrániče, teplákovú súpravu, uterák), brankári kompletnú brankársku výstroj.

                                                                                          Informácie : 0905437088

                                                tréner výberu:                               predseda KM a ŠF

Trenčín dňa : 5.9.2016           Ivan Markech                                Ing. Jozef Hilčík                                            

Oznam TMK

Trénersko - metodická komisia oznamuje, že do konca septembra je stále možnosť prihlásiť sa na školenie  trénerov, na základe ktorého sa dá získať základné trénerské vzdelanie ,,UEFA Grassroots C,,.

Prihlášky môžete posielať na sekretariát OBFZ Trenčín, Športová hala, Mládežnícka 1, 91101 Trenčín, alebo elektronicky na adresu info@obfztrencin.sk do 30.9.2016. Predpokladaný termín školenia v prípade dostatočného počtu záujemcov by bol v mesiaci október príp. november. 

V prípade akýchkoľvek otázok Vám bližšie informácie poskytne sekretár ObFZ Trenčín p. Tomáš Vaňo na t.č. 0902 924 970 alebo predseda TMK p. Jaroslav Jambor st. na t.č. 0902 937 052.  

 

  

ORGANIZAČNÝ POKYN k uhrádzaniu členského príspevku v SFZ v roku 2016 !!!

 

V prílohe (TU pod textom) je Organizačný pokyn k uhrádzaniu členského príspevku v SFZ v roku 2016. 

PLATBA ZA DELEGOVANÉ OSOBY !!!

 

V prílohe (TU pod textom) je tabuľka s uvedenými platbami za DO. Kluby môžu previesť platbu jednorazovo, alebo splátkami, ktoré sú uvedené v tabuľke. Prvú platbu je nutné uskutočniť do 31.07.2016.

 Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je jedinečný pre každý klub.
 Platba za DO!!!!!!!!!(31.2 kB)

 

 

Dôležitý oznam matriky !!!

 

Vážení ISSF manažéri,  funkcionári klubov, 

ako ste už boli upozornení prostredníctvom správy v ISSF systéme, dňa 12.7.2016 bol do systému ISSF doplnený Typ transferu Prestup s obmedzením (s povinným súhlasom materského klubu hráča) podľa poslednej schválenej zmeny v Registračnom a prestupovom poriadku. Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do 30.6. (rok podla aktualnej sezóny), iný dátum Vám systém nepovolí.

Taktiež upozorňujeme na to, že o tento typ transferu sa dá požiadať len v momente, keď už sezóna začala, NIE VOPRED, keď ešte sezóna, na ktorú chcete použiť Prestup s obmedzením, nebeží. Sezóna sa začína vždy k 1.7. a končí 30.6. v ďalšom kalendárnom roku.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že dňom 13.7.2016 budú automaticky ukončené všetky platné hosťovania amatérov, podľa platného znenia Registračného a prestupového poriadku SFZ !!!

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na matrikára ObFZ Trenčín p. Tomáša Vaňa na tel č. 0902 924 970 alebo 0905 805 890.

 

 

  

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ  

OZNAM MATRIKY:

Dôrazne upozorňujeme na predpis systému ISSF ohľadom vkladania fotografií manažérov klubov na nové registračné preukazy, resp. základnú registráciu.  FOTOGRAFIA nesmie byť skenovaná. Tvár na fotografii musí byť len z pohľadu predného, nie z bočného pohľadu ani poľopohľadu. Klub, ktorý predloží zlú fotografiu sa vystavuje nebezpečiu  zamietnutia takéhoto registračného preukazu.

Matrikár ObFZ Trenčín