Dnes oslavuje meniny Blahoslav zajtra Beňadik       Streda, 21. marec 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

ObFZ Trenčín


Vítame Vás na webovej stránke Oblastného futbalového zväzu Trenčín. Na stránke Vám budeme približovať všetky činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze. Pravidelne Vám budeme prinášať informácie z našich súťaží, z práce odborných komisií a celého zväzu.

V ponuke nájdete servis úradných správ, aktuálnych výsledkov, tabuliek, dokumentov a iných informácií, ktoré Vám zabezpečia potrebný prehľad o dianí a všetkých súťažiach Oblastného futbalového zväzu Trenčín.

Táto stránka je oficiálna a je záväzná pre všetky futbalové a odborné komisie ObFZ Trenčín.

 


 


Ivan Gróf         

predseda ObFZ Trenčín

 

 

 

 

 

 

  

 

 Oznam sekretariátu : 

 

 V dňoch 21.-22.3. 2018 ( streda-štvrtok ) bude sekretariát ObFZ zatvorený z dôvodu školenia. V prípade potreby môžete kontaktovať sekretára ObFZ na tel. číslach 0902 924 970 alebo 0905 805 890. V piatok 23.3. bude sekretariát riadne otvorený od 8.00hod. 

 

 

 

 Oznam pre kluby : Usporiadanie Záverečného turnaja prípraviek 16.6.2018

 

VV Obfz Trenčín dáva priestor klubom z okresu Trenčín, aby sa prihlásili v prípade záujmu o usporiadanie záverečného turnaja prípraviek 2018. V minulom roku sa tento záverečný turnaj konal okrese N.mesto nad Váhom - v Modrovej, tak tento rok pripadá organizácia na okres Trenčín. Turnaj sa bude konať 16.6.2018 a je reálny predpoklad, vzhľahom k počtu prípraviek v súťažiach, že záverečného turnaja sa zúčastní min. 20 družstiev. Na usporiadanie turnaja je potrebné vytvoriť priestor na 4 hracie plochy s bránami 5 krát 2 metre. Všetky náklady spojené s usporiadaním turnaja hradí ObFZ Trenčín. Kluby z okresu Trenčín, ktoré by mali záujem o usporiadanie tohto turnaja nech sa prihlásia telefonicky u sekretára ObFZ p. Tomáša Vaňa alebo mailom na adresu info@obfztrencin.sk najneskôr do 25.3.2018. Prípadné bližšie informácie Vám poskytne sekretár ObFZ Trenčín.  

  Dôležité oznámenie

Na ľavej lište  v zložke Rozpis súťaží 2017-2018 je platná textová časť Rozpisu súťaži 2017-2018

 


 

  

 

  

Oznámenie

Tabuľky a výsledky súťaží riadených ObFZ Trenčín sa nachádzajú aj na stránkach futbalnet. sk. Na tieto stránky sa môžete jednoducho dostať cez ľavé menu " Tabulky a výsledky na futbalnef.sk. Stačí si vybrať súťaž a kliknúť na ňu.

 

Upozornenie

Na ľavej lište v sekcii Tlačivá, dokumenty/ Základné futbalové normy sú k dispozícii súčasné platné znenia:

Registračného a prestupového poriadku SFZ

Disciplinárneho poriadku SFZ

Súťažného poriadku SFZ